Audio Bahasa Melayu Komunikasi

BUNYI DAN SEBUTAN 

Unit 1.1 Vokal dan Diftong

1.1.1 Bunyi vokal dan konsonan

Latihan 1.1: Mengenal pasti bunyi vokal melalui lagu yang dimainkan

Latihan 1.2: Padankan gambar dengan huruf vokal yang sesuai berdasarkan
audio yang didengar

Latihan 1.3: Padankan gambar dengan bunyi yang sesuai berdasarkan
audio yang didengar


Unit 1.2 Konsonan dan Gugusan Konsonan
1.2.1 Bunyi Konsonan

Latihan 1.4: Sebutan huruf vokal dan konsonan

Latihan 1.5: Sebutan huruf

Latihan 1.5: Sebutan c, ng, ng, sySAYA, KAWAN DAN KELUARGA
Unit 2.1 Diri Saya

2.1.1 Ucapan Tegur Sapa

2.1.2 Memperkenalkan Diri

2.1.3 Tatabahasa


Latihan 2.1: Dengar dan fahami tatabahasa

Latihan 2.2: Dengar dan padankan suku kata berdasarkan gambar

Latihan 2.3: Dengar perkataan yang diberikan. Kemudian, nomborkan gambar

2.1.4 Anggota Badan

Latihan 2.12: Mendengar bahagian anggota badan manusia

Unit 2.3 Kawan dan Keluarga
2.3.1 Kawan

2.3.4 Kata Tunjuk


PERSEKITARAN

UNIT 3.4 BERBELANJA
3.4.8 Warna-warna Asas