icon-search
icon-search
  • 201307031918420388_Pengajian-Islam-ed2

Pengajian Islam, 2nd Edition

RM 33.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Buku Pengajian Islam Edisi Kedua ini telah dikemas kini supaya kandungannya menepati silibus mata pelajaran Pengajian Islam untuk IPTS (LAN 1004). Penulisan buku ini bukan sahaja untuk membantu para pelajar peringkat Ijazah Sarjana Muda di IPTS untuk menguasai mata pelajaran ini malah lebih daripada itu adalah untuk melahirkan warganegara khususnya siswazah Islam yang benar-benar faham tasawur Islam sebagai satu cara hidup yang bersepadu dan seimbang serta mampu menyelesaikan sebarang masalah dan cabaran. Buku ini masih lagi mengekalkan 15 bab sebagaimana edisi pertama yang merangkumi kesemua tema utama sukatan pelajaran, iaitu Islam dan Konsep-konsep Asas, Islam Sebagai Peradaban dan Tamadun, Institusi Islam serta Islam dan Cabaran Semasa. Namun begitu, kandungannya dikemas kini dengan memasukkan isu-isu terkini bagi tajuk-tajuk yang berkaitan supaya relevan dengan perkembangan semasa. Walaupun kandungan buku Pengajian Islam ini disusun mengikut keperluan mata pelajaran Pengajian Islam di IPTS, namun buku ini juga sesuai dijadikan rujukan oleh para pelajar IPG, Politeknik, IPTA serta orang ramai yang ingin menambahkan serta mendalami pengetahuan mereka tentang tamadun Islam.Your Cart

Your cart is currently empty.

Continue browsing here.