icon-search
icon-search
  • 9789834720469.png

Budaya Dan Pembelajaran, Edisi Kedua - Siri Pendidikan Guru

RM 38.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Siri Pendidikan Guru

  • Noriati A. Rashid
  • Boon Pong Ying
  • Sharifah Fakhriah Syed Ahmad
  • Zuraidah A. Majid

Buku Budaya dan Pembelajaran Edisi Kedua ini dihasilkan berdasarkan Ringkasan Maklumat Kursus Budaya dan Pembelajaran yang ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Kursus ini merupakan salah satu kursus teras yang mewajibkan semua pelajar mengikutinya. Buku ini dianggap penting kerana kandungannya meliputi kesemua tajuk pembelajaran serta dapat membantu para pelajar memenuhi kehendak dan keperluan kursus tersebut.

      Kursus ini merupakan salah satu kursus yang sangat sesuai dengan latar belakang masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai ras dan etnik.  Guru sebagai agen perpaduan dan perubahan perlu didedahkan dengan pelbagai perkara berhubung pembelajaran murid. Pembelajaran ini berkait dengan budaya pembelajaran di bilik darjah dan budaya setiap etnik dalam kehidupan keluarga dan sosial mereka.

      Terdapat sembilan bab dimuatkan di dalam buku ini selaras dengan RMK Budaya dan Pembelajaran. Antara tajuk tersebut ialah Budaya dan Kepelbagaian Kelompok di Malaysia, Sosiobudaya dan Perkembangan Sosiobudaya di dalam Bilik Darjah, Kesedaran Kepelbagaian Sosiobudaya, Peranan dan Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya dalam Sistem Pendidikan di Malaysia, Kesamarataan Peluang Pendidikan di Malaysia, Pembinaan Negara Bangsa dalam Persekitaran Kepelbagaian Sosiobudaya di Sekolah, Pengurusan Bilik Darjah yang Mesra Budaya, Komunikasi Berkesan di dalam Bilik Darjah Mesra Budaya serta Guru sebagai Agen Mesra Budaya Komuniti, Nasional dan Global.           

      Buku ini juga sesuai untuk kegunaan dan bahan rujukan para pensyarah, guru-guru dalam perkhidmatan, pelajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang lain serta mereka yang berminat dalam bidang Budaya dan Pembelajaran. 

Your Cart

Your cart is currently empty.

Continue browsing here.