icon-search
icon-search
  • 9789834703608_SPG-Bahasa-Melayu-Kontekstual.jpg

Bahasa Melayu Kontekstual - Siri Pendidikan Guru

RM 38.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Siri Pendidikan Guru

  • Khairuddin Mohamad (Editor)
  • Maridah Alias
  • Faiziah Shamsudin
  • Abd Rahim Ismail
  • Maria Mansur
  • Siti Normaniseh Zakaria
  • Azmi Ayub


Buku Bahasa Melayu Kontekstual ini telah ditulis oleh tujuh orang pensyarah berpengalaman dalam bidang masing-masing berdasarkan sukatan pelajaran (proforma) kursus Bahasa Melayu Kontekstual yang ditawarkan dalam Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) di Institut Pendidikan Guru (IPG). Buku ini dianggap penting kerana kandungannya meliputi semua tajuk pembelajaran yang terdapat dalam sukatan pelajaran tersebut. Justeru, buku ini dapat membantu para pelajar program persediaan Semester 2 dan 3 memenuhi kehendak dan keperluan kursus perguruan dalam subjek Bahasa Melayu Kontekstual.  Topik yang dibincangkan dalam buku ini ialah Kemahiran Komunikasi, Kemahiran Menyampai, Penyampaian Pengumuman, Pembentangan Kertas Kerja, Pengacaraan Majlis, Pembentangan Laporan, Pengucapan Awam, Penyampaian Pidato, Penyampaian Ucapan, Penyampaian Syarahan, Penyampaian Taklimat dan Penyampaian Ceramah. Manakala bab akhir disediakan Panduan Menulis Rujukan. Tajuk ini mengetengahkan cara menulis rujukan dan memetik kutipan dalam bahasa Melayu mengikut sistem APA.   Selain dapat dijadikan buku teks bagi pelajar di IPG, buku ini juga sesuai untuk kegunaan dan rujukan para pensyarah dan pelajar universiti. Isi kandungan buku ini diolah dan disampaikan menggunakan bahasa yang mudah difahami dan mesra pembaca berserta beberapa contoh bahan penulisan sebagai rujukan. Fokus penulisan adalah untuk menerangkan cara-cara menyampaikan pengucapan awam yang betul dan berkesan. Jawapan lengkap untuk buku ini dapat diperoleh daripada laman web Oxford Fajar.  

Your Cart

Your cart is currently empty.

Continue browsing here.