icon-search
icon-search

Bahasa Mandarin Komunikasi Harian 1

RM 30.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Buku Bahasa Mandarin Komunikasi Harian 1 ditulis khas bagi pelajar bukan penutur jati yang berhasrat untuk menguasai komunikasi asas bahasa Mandarin dalam tempoh masa yang singkat. Buku ini bukan sahaja sesuai dijadikan buku teks atau rujukan, tambahan kepada para pelajar dalam kelas bahasa Mandarin, malah mudah digunakan sebagai bahan pembelajaran secara kendiri. Penulisan buku ini dilakukan secara tersusun dan mudah difahami. Para pelajar akan didedahkan dengan sistem fnetik bahasa Mandarin atau Hanyu Pingyin, diikuti dengan embelajaran kosa kata, dialog, struktur ayat dan tatabahasa. Latihan yang mencukupi juga dimuatkan untuk mengukuhkan bagi pemahaman pelajar terhadap setiap topik yang dipelajari.

Di samping itu, kandungan buku bukan sahaja ditulis dalam bahasa Mandarin, malah terjemahan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris memudahkan pelajar membuat perbandingan struktur bahasa Mandarin dengan bahasa ibunda atau bahasa utama sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dengan cara ini, keberkesanan pembelajaran pelajar dapat ditingkatkan. Selain mempelajari aspek bahasa, enam petikan pendek mengenai budaya Cina turut disertakan bagi mendedahkan pelajar mengenai adat resam dan kesenian kaum Cina. Dengan pendedahan ini, pengetahuan bahasa Mandarin berlatarbelakangkan budaya kaum Cina dapat diperkukuhkan.

Your Cart

Your cart is currently empty.

Continue browsing here.